Contract met zorgverzekeraars

Als diëtist heb ik een contract met de meeste zorgverzekeraars. Hiermee bent u ervan verzekerd dat uw dieetbehandeling wordt vergoed.

Klik op de link voor een overzicht van de gecontracteerde verzekeraars.

Vergoeding dieetadvisering

De vergoeding van dieetadvisering is sinds 2013 weer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. U heeft meestal, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, recht op vergoeding van 3 uur per jaar, wat neerkomt op 4-6 consulten per jaar. U dient rekening te houden met het eigen risicobedrag. Indien het eigen risicobedrag nog niet opgemaakt worden deze kosten door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Indien u aanvullend verzekerd bent, kunt u in sommige gevallen, afhankelijk van uw polis, nog meer consulten vergoed krijgen. Vraag altijd bij de zorgverzekeraar na of de dieetbehandeling in uw situatie vergoed wordt. Behandelingen die onder de ketenzorg vallen, worden altijd vergoed tot een maximum van 3 uur per jaar; dit is dus onafhankelijk van eigen risicobedrag of aanvullende verzekering.

Vergoeding in de Ketenzorg

Ketenzorg houdt in dat u wegens een bepaalde aandoening, zoals diabetes mellitus (suikerziekte), CVRM (hart- en vaatziekten), COPD (chronisch obstructieve longaandoeningen) of Ouderenzorg multidisciplinair wordt behandeld door de huisarts of specialist, POH/verpleegkundige, fysiotherapeut en diëtist. In dit geval zit u in de ketenzorg en wordt uw dieetadvies altijd vergoed. De meeste huisartsen zijn aangesloten bij een zorggroep. Ik ben aangesloten bij meerdere zorggroepen.

Consult

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. Het eerste consult duurt 90 minuten, waarvan 60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die u daadwerkelijk bij de diëtist doorbrengt en de indirecte tijd wordt door de diëtist gebruikt voor het opstellen van voorbeelddagmenu’s, voedingsberekeningen, rapportages naar de verwijzende arts en overige administratieve werkzaamheden. Een vervolgconsult kan 15 tot 30 minuten duren.

Tarieven 

1e consult à 90 minuten (60 minuten directe tijd + 30 minuten indirecte tijd*): 102,- euro
Vervolgconsult à 15 minuten: 17,50 euro. Vervolgconsult à 30 minuten 35,- euro. Toeslag huisbezoek: 20,- euro.

*Indirecte tijd is de tijd die besteed wordt voor maken van voedingsberekeningen, rapportages en overige administratieve werkzaamheden.

Tijdig annuleren

Indien u verhinderd bent dient u uw afspraak 48 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet tijdig annuleren van afspraken wordt een deel van het consult in rekening gebracht.

Openingstijden

De praktijk is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 – 17.30 uur.