Contracten

Ook in 2023 zijn er contracten met alle zorgverzekeraars. Hiermee bent u ervan verzekerd dat dieetbehandeling de eerste 3 uren (180 minuten) wordt vergoed. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het eigen risicobedrag.

Klik op de link voor een overzicht van de gecontracteerde verzekeraars.

Vergoeding dieetadvisering

De vergoeding van dieetadvisering is sinds 2013 weer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. U heeft meestal, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, recht op vergoeding van 3 uren (180 minuten) per jaar, wat neerkomt op 4 consulten per jaar. U dient rekening te houden met het eigen risicobedrag. Indien het eigen risicobedrag nog niet is opgemaakt worden deze kosten door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Indien u aanvullend verzekerd bent, kunt u in sommige gevallen, afhankelijk van uw polis, nog meer consulten vergoed krijgen. Vraag altijd bij de zorgverzekeraar na of de dieetbehandeling in uw situatie vergoed wordt. Behandelingen die onder de ketenzorg vallen, worden altijd vergoed tot een maximum van 3 uren per jaar; dit is dus onafhankelijk van het eigen risicobedrag en of de aanvullende verzekering.

Vergoeding in de Ketenzorg

Ketenzorg houdt in dat u wegens een bepaalde aandoening, zoals diabetes mellitus (suikerziekte), CVRM (hart- en vaatziekten), COPD (chronisch obstructieve longaandoeningen) of Ouderenzorg multidisciplinair wordt behandeld door de huisarts of specialist, POH/verpleegkundige, fysiotherapeut en diëtist. In dit geval zit u in de ketenzorg en wordt uw dieetadvies altijd vergoed (in totaal 3 uren per jaar). 

Consult: directe en indirecte tijd

Een intake (eerste consult) bestaat uit 60 minuten directe en 30 minuten indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die u daadwerkelijk bij de diëtist doorbrengt en de indirecte tijd wordt door de diëtist gebruikt voor het opstellen van voorbeelddagmenu’s, voedingsberekeningen, rapportages naar de verwijzende arts en overige administratieve werkzaamheden. Een vervolgconsult kan 15 tot 30 minuten duren.

Tarieven

1e consult (intake) à 90 min. €  120,- 
Vervolgconsult à 30 min. €  40,- 
Kort vervolgconsult à 15 min. €  20,-
Toeslag huisbezoek €  20,- 

Tijdig annuleren

Indien u verhinderd bent dient u uw afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet tijdig annuleren van afspraken wordt het niet nagekomen consult in rekening gebracht.

Openingstijden

De praktijk is geopend op maandag, woensdag en donderdag (inclusief spreekuur op woensdagavond)