Dagje dordt in stoom 047

Leuk dat u mijn website bezoekt. Op mijn website vindt u informatie over de bereikbaarheid, vergoedingen en wanneer het gewenst is om een diëtist te raadplegen. Mijn naam is Yvonne Godei. Voor de functie diëtist heb ik de vierjarige studie Voeding & Diëtetiek afgerond aan de Haagse Hoge School. Sindsdien ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Om geregistreerd te blijven in het kwaliteitsregister ben ik verplicht om accreditatiepunten te behalen door het volgen van cursussen en bijscholingen, het bezoeken van symposia en congressen en het bijhouden van recente uitkomsten van wetenschappelijke literatuur. Hiermee zijn kwaliteit en up-to-date kennis gegarandeerd. Diëtist is een beschermde titel en mag alleen gedragen worden door mensen die de vierjarige medisch wetenschappelijke HBO studie Voeding & Diëtetiek met goed gevolg hebben afgerond.

Diëtist als specialist op het gebied van voeding

De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding bij ziekte én gezondheid. De diëtist heeft tijdens de opleiding veel kennis verkregen over diverse ziekten / aandoeningen waar voeding en leefstijl aan ten grondslag liggen. Bij een dieetbehandeling wordt er daarom gebruik gemaakt van Evidence Based richtlijnen, die dus gebaseerd zijn op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Als diëtist werk ik volgens het holistisch systeem. Dat wil zeggen dat ik niet alleen kijk naar de ziekte / aandoening van iemand, maar ik houd ook rekening met zoveel mogelijk andere factoren en omstandigheden die invloed hebben op een leefstijl (bijv. thuissituatie, financiële situatie, fysieke toestand, werk, religie, voedingsvoorkeuren, etc.).

Motto

“Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding” Hippocrates van Kos (460 v. Chr. – 370 v. Chr.), grondlegger van de westerse geneeskunde. Hij wist toen al dat er een relatie was tussen voeding en ziekten / aandoeningen. Niet voor niets leggen artsen wereldwijd tot op heden de eed van Hippocrates af.